neuro advertising

  

Neuro Advertising

vOSCH The Brand Guide is pionier op het gebied van neuro marketing en is
één van de weinige Nederlandse bureaus dat is gespecialiseerd op het gebied van neuro advertising. De thesis ‘neuro conatieve processen bij Male en Female’ (Huub van Osch, MBM) handelt over de verschillen die er bestaan tussen mannen en vrouwen met betrekking tot aankoopbeslissingen.
In de huidige communicatiewereld is er sprake van een enorme discrepantie, immers uit onderzoek is gebleken dat 80% van de huidige productaankopen wereldwijd wordt verricht of worden beïnvloed door vrouwen (Heijnen 2004), echter de communicatiewereld bestaat voor 90% uit mannen. vOSCH kent de "do’s" en "dont's" als het gaat om het effectief communiceren naar vrouwen enerzijds en mannen anderzijds en dit zorgt ervoor dat merken zeer effectief naar hun doelgroep kunnen communiceren!