Master of Brand Management (MBM)

‘Branding’ is een zeer actueel begrip en wordt door velen in de communicatiewereld gebezigd. Er zijn echter maar zeer weinig bureaus die daadwerkelijk gecertificeerd zijn op het gebied van ‘Brand management’. Creatief directeur en DGA Huub van Osch heeft de opleiding Master of Brand Management (MBM) Cum Laude afgerond. Zijn afstudeerthesis ‘Neuro Conatieve Processen bij Male en Female’ is een oorspronkelijk schrijven.